03 October 2023
27.4 C
Malang

KLOPO PARUTANE

Slametan ndik hamure Lik Jum tas rayub. Kabeh wis nyangking kresek berkat. Ayas helom kari, mesti diisaki dobel ambek Lek Jum. Tapi ndik dalan...

SEPUR-SEPURAN

Ndik pertelon Kauman Paitun ngaso ndik emperan markase Bik Samini. Klesetan, anyep lemeke, grimis kepyur pisan. Tapi gakpo po, udan iku lak barokah. Lho,...

DI RADIO…

Embong nggilap, bulan seser koyok apem. Howone merdu, angin semriwing kolem Paitun uklam sak ndlujure dalan. Ndik rombong oker pojokan gang, Mat nyepit leyeh-leyeh...

GETHUK

kae-kae rembulane... yen disawang kok ngawe-awe koyo-koyo ngiling ake, konco kabeh ojok turu sore-sore... Hmmm... sopo nyetel lagune Waljinah iku, batine Paitun. Merdu hare. Diurut...